سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه موسسه آموزش عالی ادیبان
    1398/05/27  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

اطلاعیه مهم

وزارت علوم یارانه اختصاص یافته به غذا را کاهش داده و قیمت غذای دانشجویی را 3 هزار تومان اعلام نموده است. دانشگاه ادیبان در راستای حمایت از دانشجویان بخشی از هزینه غذا را به عهده گرفته است و دانشجویان محترم فقط 1800 تومان پرداخت می نمایند.

***